Saturday, April 5, 2008

03 - Cerita Yang Tidak Berdasarkan Sirah

CERITA YANG TIDAK
BERDASARKAN SIRAHSetelah diselidiki, ternyata (di dalam Kitab Berzanji) terdapat cerita-cerita yang tidak berdasarkan sejarah yang benar-benar sah dan pernah terjadi, tidak berlandaskan hujjah serta dalil yang sahih yang harus menjadi pegangan umat Islam.
[1]Terdapat banyak cerita-cerita khurafat, tahaiyul, syirik dan pujian yang berlebih-lebihan (ghalu) yang melewati batasan syara sehingga menjadikan kedudukan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam dan peribadinya hampir-hampir menyamai kedudukan Tuhan, baik cerita-cerita sebelum atau sesudah baginda lahir. Tergambar dalam Berzanji bahawa Rasulullah bukan sebagai manusia biasa, termasuklah dalam menyebut-nyebut nasab keturunannya baik sewaktu masih dalam kandungan, kelahiran dan tanda-tanda kelahirnya yang tidak ada sandaran yang benar dari riwayat yang sah (sahih) dari kitab al-Quran atau sunnah.
[2]---------------------------------------------------------------------[1] . Ibid.
[2] . Ibid.